Betón a cement: technické špecifikácie, označenia,

V ľuďoch veľmi často dochádza k nahradeniu konceptov, pokiaľ ide o rozšírené spojivo a stavebné zloženie získané na jeho základe. V tejto súvislosti je potrebné zvážiť rozdiel medzi cementom a betónom, aby sa zabránilo nejasnostiam v budúcnosti. Preto je potrebné analyzovať každý materiál zvlášť.

Na fotografii je zobrazená malta na báze cementu.

Väzná základňa pre maltu

Cement je umelé spojivo, ktoré v procese interakcie s vodou a inými tekutinami umožňuje získať plastovú hmotu, ktorá sa po určitú dobu vytvrdzuje. Suchá zmes sa najčastejšie dodáva na trhy s papierovými obalmi. Hmotnosť jedného vrecka je zvyčajne 50 kg.

Výrobný proces

Materiál na výrobu stavebných zmesí na rôzne účely sa vyrába tepelným vápnom a hlinkou alebo podobnými zložkami na teplotu 1 450 stupňov. Homogénna hmota sa roztaví na slínkový granulát, ktorý sa následne zmieša so sadrou. Výsledkom je zloženie jemného brúsenia.

Minerálne vápno je možné nahradiť niektorými typmi síranu vápenatého. Niekedy technické podmienky umožňujú používanie iných materiálov.

Nasledujú hlavné fázy výsledného slinku, od ktorého závisí kvalita produktu.

 • Alyt je najdôležitejšou zložkou cementového medziproduktu, Obsah sa pohybuje od 50 do 70 percent. Štruktúra a zloženie zlúčeniny sú modifikované kvôli umiestneniu cudzích iónov.
 • Belite je kremičitan vápenatý, ktorý zvyšuje pevnostné vlastnosti stavebných zmesí počas dlhého časového obdobia., Obsahuje sa v množstve 15-30% celkovej hmotnosti.
 • Aluminátová fáza - hlinitan trikalcium, ktorý rýchlo reaguje s vodou. Ak nebolo pridané žiadne zadržujúce činidlo, ako napríklad sadra, môže dôjsť k nežiadúcemu nastaveniu.
 • Feritická fáza Je nevyhnutné, aby sa malta aktívne vytvrdila v počiatočnom období odlievania. Rýchlosť spevnenia sa môže mierne líšiť v závislosti od zloženia a iných charakteristík.
Vyzerá to ako suchá kompozícia.

POZOR! V cementovom slinku sú najčastejšie prítomné iné fázy, medzi ktoré patria: oxid vápenatý a alkalické sulfáty. Ich obsah vo vnútri látky je pomerne malý.

Technické špecifikácie

Existuje niekoľko druhov cementových výrobkov, ale portlandský cement je obzvlášť populárny, a preto by sme sa mali zastaviť. Jeho vlastnosti sa môžu mierne líšiť v závislosti od značky, ale v každom prípade musia spĺňať stanovené požiadavky GOST 10178-85, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

charakterizácia požiadavky
Pevnosť po 28 dňoch >39,2 МПа
Špecifický povrch >2800 см2/г
Prejdite cez sito 85 %
Obsah rádionuklidov
Nerozpustný zvyšok
Strata hmotnosti pri zapálení
Pevnosť po 3 dňoch Nie je štandardizované

Dopĺňať! Hmotnosť 1 m3 cementu je približne 1300 kg, avšak konečná hmotnosť závisí od obsahu vlhkosti materiálu a stupňa. Okrem toho môže počas dlhodobého skladovania zvýšiť svoju hustotu.

Značenie sily

Špeciálne označenia sa zvyčajne používajú na balenie spojiva, berúc do úvahy schopnosť materiálu odolávať určitému zaťaženiu. V tomto prípade zadajte písmeno M a číslo zodpovedajúce počtu kilogramov.

Вес куба цемента высоких марок может быть несколько больше. Наиболее популярной является продукция M400 и M500.

Vizuálna tabuľka: značka betónu - cement.

Stavebná zmes pre konštrukcie

Najdôležitejší rozdiel medzi betónom a cementom je v schôdzke. Spojivo je potrebné na získanie stavebného zloženia a kompozícia samotná je potrebná na vytvorenie rôznych štruktúr. Po tuhnutí sa vytvorí umelý kameň, ktorý môže mať akýkoľvek tvar.

Hlavné komponenty

Stavebnú zmes je možné pripraviť vlastnými rukami na krátku dobu, čo sa nedá povedať o cementu. V procese varenia musíte vybrať správne proporcie, aby ste získali zloženie určitej značky alebo triedy.

Nižšie sú považované za základné zložky pre betónové riešenie.

 • Spojivo vo fyzikálno-chemickom procese sa môže určitý čas vytvrdnúť. Premenuje sa na kamenný stav, ktorý spája zvyšné komponenty.
 • Piesok pôsobí ako jemný agregát. Jeho granulometrické zloženie ovplyvňuje technologické parametre. S poklesom modulu veľkosti častíc sa spotreba spojiva zvyšuje.
 • Štrk je veľký agregát, ktorý zaberá väčšinu objemu zmesi. Vlastnosti pevnosti závisia od jeho kvality. Hlavné požiadavky sa riadia odsekmi GOST 10268-80.
 • Voda vykonáva dve funkcie naraz. Najprv je nevyhnutné, aby sa vyskytla chemická reakcia. Aj s jeho pomocou je možné vykonať mazanie komponentov, čím zmes ľahko padne.

Varovanie! Na výpočet cementu pre betón a zistenie množstva ostatných komponentov je potrebné určiť triedu zmesi, ktorá sa má pripraviť pre akúkoľvek konštrukciu.

Podiel na riešenie

Pomer všetkých látok závisí od toho, akú značku zloženia je potrebné pripraviť, rovnako ako od použitého spojiva. Pokiaľ ide o množstvo vody, vyberie sa v závislosti od hmotnosti hlavnej zložky. Tekutina by mala mať polovicu hmotnosti cementu.

Zobrazuje proces výroby betónového zloženia.
Použité cement Značka betónu Štetinový pieskový cement
M400 100 7-4,6-1
150 5,7-3,5-1
200 4,8-2,8-1
250 3,9-2,1-1
300 3,7-1,9-1
400 2,7-1,2-1
450 2,5-1,1-1
M500 100 8,1-5,8-1
150 6,6-4,5-1
200 5,6-3,5-1
250 4,5-2,6-1
300 4,3-2,4-1
400 3,2-1,6-1
450 2,9-1,4-1

Venujte pozornosť! Po preskúmaní pomerov môžete ľahko vypočítať objem betónu z 50 kg cementu. V takomto prípade bude jasné, koľko zmes sa ukáže z jedného vrecka.

Spotreba spojiva

Pri vytváraní rôznych štruktúr je potrebné vypočítať cement na kocku betónu, pretože obvyklá objemová jednotka je m3. Predbežné výpočty sú potrebné na zakúpenie správneho množstva materiálu. Približná spotreba spojiva je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Predstavuje prostriedky na odstraňovanie betónu a cementu z rôznych povrchov.
Trieda zmesi v kilogramoch na kocku Značka cementu
M500 M400 M300
B10 - - 210-265
B12,5 - 210-265 230-290
B15 200-240 220-275 255-320
B20 235-293 265-330 300-385
B25 265-335 310-395 -
Predať 0 310-355 355-455 -
B35 355-455 - -
B40 415-520

POZOR! V tabuľke je uvedená rýchlosť cementu na betónovú kocku v kilogramoch. Preto, keď poznáte množstvo výplne, môžete ľahko vypočítať počet balíkov pomocou spojiva.

Klasifikácia produktov

 

Jednou z možností klasifikácie hotových riešení.
 • V závislosti od miesta určenia vydávajú bežné a špeciálne formulácie. Prvé z nich sa používajú v civilnej a priemyselnej výstavbe a druhá v konštrukcii objektov s vysokými požiadavkami na kvalitu a bezpečnosť.
 • Keďže klasifikátor môže pôsobiť ako typ spojiva, rozlišuje medzi cementom, sadrou, silikátom a inými zlúčeninami. Zoznam týchto komponentov nie je obmedzený.
 • Roztoky sa tiež delia podľa druhu kameniva, pretože môžu byť husté, bunkové, porézne alebo hrubé. Kvalitatívne vlastnosti cementu a pieskového betónu budú v tomto prípade odlišné.
 • Klasifikácia sa vykonáva podľa podmienok vytvrdzovania, pretože zmes sa môže vytvrdnúť pri prírodných podmienkach a počas tepelného spracovania pri vysokom alebo atmosférickom tlaku.
 • V závislosti od jednoduchosti inštalácie sa vyznačujú pohyblivé, tuhé a super tuhé riešenia.
Makroštruktúra stavebnej zmesi.

Proces zhutňovania

Surová zmes ihneď po inštalácii musí byť zhutnená tak, aby vo vnútri nebolo žiadne vzduchové vrecko. Spolu s tým bude možné prerozdeľovať hmotnosť cementu pre lepší kontakt s agregátom. Počas tejto operácie sa zvýšia pevnostné vlastnosti materiálu.

Zhutňovanie sa vykonáva pomocou vibračného zariadenia, ktorého cena je vysoká. Počas pretrepávania sú častice zmesi v kontakte, takže je narušené spojenie s inými komponentmi. S následným pohybom sila tlače spôsobí, že molekuly dosiahnu výhodnejšiu pozíciu.

Masové zhutňovacie práce.

Na záver

Настоящая инструкция представлена, чтобы была видна разница между цементом и бетоном. После ознакомления с текстом становится ясно, что она на самом деле очень существенна (см.также статью «Состав и формула бетона»).

Ďalšie podrobnosti k téme sa premietajú do videa v tomto článku.

Pridať komentár