Oprava zámkov v kovových dverách ako takých

Čo robiť, ak sa zámok zlomil? Zavolajte majstra, pokúste sa opraviť zámok v kovových dverách sami, alebo ho jednoducho rozobrať a zakúpiť si nový?

Prečo sa zámok môže zlomiť? Prvým a hlavným dôvodom jeho opotrebenia, pretože človek sa naučil nikdy vytvoriť niečo večné.

Rozbitie môže byť spojené s nesprávnou inštaláciou zámkovej dverí alebo dverí, nekvalitnej montáže alebo chybných častí v samotnom zámku, pretože sa niekto pokúsil otvoriť ho pomocou hlavného kľúča alebo rozbiť dvere.

Mal by som opraviť zámok

Oprava závesných uzáverov v kovových dverách je možná iba v prípade malého poškodenia, a to aj za predpokladu, že výrobca sa zúčastnil na vydaní náhradných dielov. Bohužiaľ, nie všetci výrobcovia to robia.

Ale ak spočítate, koľko demontáže, diagnóza zápchy, jej priedel, nákup náhradných dielov, opravy a inštalácia môže robiť, potom vo väčšine prípadov sa ukáže, že je lacnejšie okamžite kúpiť nové uzamykacie zariadenie. To sa však týka predovšetkým zámkov domácej výroby. Ak vo vašich kovových dverách je nákladný importovaný skrutkový model, pod ktorým bola navrhnutá celá dverová konštrukcia, je niekedy nemožné vložiť iný zámok.

Musíte buď úplne vymeniť dvere alebo sa pokúsiť opraviť zámky kovových zárubne. Samozrejme, ak nemáte skúsenosti s takýmito záležitosťami a nie ste oboznámení s dizajnom závesu, budete potrebovať dobrý odborník.

Keď je možné hrad opraviť

S niektorými problémami v pracovnej skrutke sa dokážu vyriešiť samy.

oprava zámkov kovových dverí

takže:

  • Ak sa dvere nezatvárajúmožno to ani nie je zámok, ale jazyk sa nedostane do zodpovedajúcej časti rámu dverí v dôsledku šikmého dverného bloku (pozri Oprava vstupných dverí).
  • Ak je zámok zatvorený len silným zatlačením dverí, je potrebné ho upraviť alebo otvoriť prijímať otvory pre priečne nosníky.
  • Ak zámok nefunguje dobre s uzavretým aj s otvorenými dverami, bude musieť byť rozobraný, aby zistil príčinu rušenia, aby zistil neúspešný prvok a nahradil ho.
  • Ak je kľúč zle zasunutý do skrutky valca, môžete vymeniť skrutku mŕtveho skrutky. Ale neponáhľajte sa okamžite opraviť zámky na kovové dvere - opravy nemusí byť potrebné. To môže stačiť na čistenie a mazanie.
  • Ak sa to stane s uzáverom úrovne, musíte nastaviť podložku, Ak to nepomôže, môžu sa vaše kľúče vyčerpať. V tomto prípade budete musieť nahradiť zápchu.

Praktické tipy na opravu zámkov

Možnosti vlastnej opravy, ktoré sú uvedené nižšie, sa vzťahujú iba na bežné suvaldné alebo cylindrické zámky.

Mate (prijímacie) otvory pre priečne nosníky

V prípade zložitejších mechanizmov bez majstra a špeciálnych nástrojov to neurobí:

  1. Skontrolujte, ako funguje skrutka pri otvorených dverách, Ak je kľúč ľahko zasunutý a otočený, nastavením priečnikov v pohybe, nie je to zámok, ale jeho náprotivok. Malo by to byť premárnené a zámok bude fungovať normálne.
  2. Ak zámok odmieta pracovať aj pri otvorených dverách, odstráňte z neho mechanizmus valca a skontrolujte jeho činnosť. Ak je to dôvod, opravy zámku v kovových dverách budú spočívať len v nahradení larvy. Ak funguje valec, musíte zmeniť telo zápche samotnej alebo celú zápchu.
  3. Keď páka nefunguje, vyberte ju z dverí a opatrne odstráňte kryt tým, že odskrutkujete skrutky upevňujúce polovičky krytu. Starostlivo skontrolujte mechanizmus, aby ste pochopili, čo zasahuje do normálnej činnosti zápchy. Ak zistíte, že príčinou je zlomený prameň, nesnažte sa ho nahradiť - je lepšie zakúpiť novú zápchu.

Varovanie! Pri demontáži skrutky buďte opatrní a opatrní. A ak nie ste oboznámení s princípmi jeho práce, je lepšie, aby ste sa sami nepokúšali opraviť. Nesprávne kroky môžu viesť k konečnému rozpadu mechanizmu, ktorý by špecialista mohol upraviť v priebehu niekoľkých minút.

Príčiny a účinky

Ak zápcha začala zle fungovať, okamžite nepočúvajte na zmenu zápchy. Veľmi často to je spôsobené elementárnym upchaním kľúčovej dierky.

To sa môže stať samo osebe v priebehu času, ale často sa stali vinníkmi chuligáni, ktorí visia do otvorov pre kľúče zápaliek alebo nalievanie lepidla. V takomto prípade stačí dobre vyčistiť a namazať zátku, aby sa vrátila do práce.

Bohužiaľ, existujú aj také situácie ako pokus útočníkov o prerušenie zámku alebo nútenú núdzovú prestávku v prípade núdze, keď jednoducho nie je čas čakať na majiteľov s kľúčmi (požiar, únik atď.).

Následne je možné opravu kovových dverí zámkov iba vtedy, ak stačí nahradiť poškodenú konštrukčnú časť. Ale častejšie je oveľa jednoduchšie úplne zmeniť zápchu.

Ak nemôžete otvoriť kovové dvere pomocou zložitého bezpečnostného skrutku, okamžite zavolajte špecialistu. Je nepravdepodobné, že budete môcť nájsť potrebné nástroje a jednotky na otvorenie dverí bez ovplyvnenia zápchy (pozri Ako otvoriť dvere bez kľúča).

Pridať komentár